Gwybodaeth arbenigol
ac atebion o Gymru

Arbenigwyr cyfathrebu
integredig Cymreig

Tîm ymgynghori
gwleidyddol mwyaf Cymru

Amdanom

Croeso i gartref Gwleidydda, Cyfathrebu ac Ymgynghori Positif ar y we. Ni yw cwmni materion cyhoeddus mwyaf Cymru, ac rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth, deallusrwydd a chefnogaeth cyfathrebu i fusnesau a'r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus.

Mae'r gair 'Positif' yn adlewyrchu ein agwedd a'n arddull busnes. Rydym yn gwmni agored, tryloyw, cyfrifol a moesol. Ein nod creiddiol yw gwneud gwahaniaeth positif i'n cleientiaid a phobl Cymru.

Porwch trwy ein gwefan i ganfod mwy am ein hamrywiaeth o wasanaethau materion cyhoeddus, cyfathrebu ac ymgynghori. Maent yn cynnwys monitro, ymchwil ac ymgynghori gwleidyddol, cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu â rhanddeiliaid, rheoli digwyddiadau, hyfforddiant cyfathrebu a chefnogaeth ymgynghorol strategol.

  Rhannu ar      

Canfod ar: facebook icon   

Newyddion Diweddaraf

The Grouse and the Gander

Positif's Alun Gruffudd explores some of the implications for Wales in a post #IndyRef world.

Positif's Winter 2013 Newsletter

All of the latest goings on in the Winter Wonderland that is Positif.

Open to the Question

Positif digs into issues of transparency facing the Welsh Government and National Assembly for Wales.

Won’t Somebody Please Think of the Children…

Positif examines some of the narrative that has evolved around PISA results since 2009.

Trydar